Light Project Audit

Light Project Audit on kehittämämme tyokalu erilaisten hankkeiden ja projektien auditointiin. Sillä voidaan kartoittaa ja selvittää esimerkiksi projektien haasteet ja vaikeudet. Kerätyn datan perusteella tuotamme analyysin ja tarvittaessa annamme suosituksia korjaavien toimenpiteden aikaansaamiseksi. Saamaa työkalua voidaan käyttää myös projektin suunnitteluvaiheessa eräänlaisena tarkistuslistana ja ”project assurance” työkaluna.

Ulkoistus- ja Off-shore konsultointi

Ulkoistamisen elinkaaren vaiheisiin liittyy omat haasteensa. Voimme auttaa tunnistamaan ulkoistettavat toiminnot, määrittämään palveluntuottajan ja asiakkaan välisen työnjaon sekä esimerkiksi mitoittamaan oman osaamisen ja resurssitarpeet ulkoistettujen palveluiden hallintaan. Lisäksi voimme auttaa määrittämään vaatimukset hankittaville palveluille ja toteuttamaan palvelun käyttöönoton sekä määrittelemään vaaditut muutokset prosesseihin ja tietojärjestelmiin. Erityisosaamisalueena on off-shore-ulkoistuksen tuntemus ja sen asettamat vaatimukset.

ICT- ja liikkeenjohdon konsultointi

ICT- ja likkeenjohdon konsultointipalvelut tarjoavat asiantuntijapalveluita liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämiseen, liiketoimintatiedon hallintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, riskienhallintaan sekä projekti- ja hankejohtamiseen.