Tjänster

Flerårig erfarenhet av att tillhandahålla tjänster till många olika industrier, såväl små, medelstora som stora, har hjälpt våra kunder att både uppnå sina kortsiktiga mål och framgångsrikt genomföra sin valda strategi. Med hjälp av vårt nätverk kan vi tillhandahålla även större projekthelheter.

Suomi Ruotsi Englanti

Tre enkla riktlinjer är avgörande för att uppnå målen, både vad gäller företagsledningens utmaningar och projektledning – att göra en ärlig lägesbedömning, göra upp en bra plan och hålla fast vid den.

ICT- och företags­lednings­konsultation

ICT- och företagsledningens konsultationstjänster tillhandahåller experttjänster för utvecklingen av verksamhetsstyrd informationshantering, affärsunderrättelseverksamheten, den övergripande arkitekturen, riskhanteringen samt projektledningen.

Konsultation för planering av övergripande arkitektur

Våra omfattande övergripande arkitekturtjänster hjälper till vid utvecklandet av processer, i samband med informationshantering och system, på ett strategiskt sätt och med säkerheten i åtanke. Den övergripande arkitekturen adresserar affärsverksamhetens behov och skapar en referensram för hur IT-behoven hanteras och hur processer, informationshantering och system utvecklas för att stödja affärsverksamhetens utveckling, säkerställande och bevarande.

Konsultation vid utlokalisering

Utlokaliseringens livscykel medför sina egna utmaningar. Vi kan hjälpa till med identifieringen av de funktioner som ska utlokaliseras, fastställningen av arbetsfördelningen mellan tjänsteleverantören och kunden och till exempel en uppskattning av den egna expertisen och resursbehoven för hanteringen av de utlokaliserade tjänsterna. Därtill kan vi hjälpa till att fastställa kraven för de tjänster som ska anskaffas och med implementeringen av tjänsten, samt definiera nödvändiga förändringar i processer och informationssystem.

Konsultation vid utlokaliseringen av offshore­verksamhet

Vi är specialiserade på utlokaliseringen av offshoreverksamhet och kraven för en framgångsrik utlokalisering av offshoreverksamhet – med hänsyn till både de kulturella och yrkesmässiga faktorer som väsentligt påverkar valet av samarbetspartner och plats.

Light Project Audit

Light Project Audit är ett verktyg som vi har utvecklat för auditeringen av olika projekt. Det kan till exempel identifiera och undersöka projektens utmaningar och svårigheter. Baserat på insamlade data tillhandahåller vi en analys och ger vid behov våra rekommendationer för korrigerande åtgärder. Samma verktyg kan också under projektplaneringsfasen användas som en sorts checklista och i ”project assurance”-syfte.

Petri Heininen

Petri Heininen

Verkställande direktör
Medlem av Konsulter i Företagsledning LJK rf

petri.heininen@crecco.fi
+358 409 033 130

Copyright © 2024 Crecco Oy