Palvelut

Vuosien kokemus tarjoamistamme palveluista monilla eri teollisuudenaloilla niin pienille, keskisuurille kuin isoillekin yrityksille on auttanut asiakkaitamme sekä saavuttamaan lyhyen aikavälin tavoitteita että toteuttamaan menestyksellisesti valittua strategiaa.

Yhteistyöverkostomme avulla pystymme tarjoamaan isojakin hankekokonaisuuksia. Palvelemme sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomi Ruotsi Englanti

Kolmen yksinkertaisen ohjeen noudattaminen turvaa tavoitteiden saavuttamisen niin liikkeenjohdon haasteissa kuin projektinjohdossakin – tee rehellinen tilannearviointi, laadi kunnollinen suunnitelma ja pysy siinä.

ICT- ja liikkeenjohdon konsultointi

ICT- ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut tarjoavat asiantuntijapalveluita liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämiseen, liiketoimintatiedon hallintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, riskienhallintaan sekä projekti- ja hankejohtamiseen.

Kokonaisarkkitehtuuri-
­konsultointi

Kokonaisarkkitehtuuripalvelumme auttavat kehittämään prosesseja, tiedonhallintaa ja järjestelmiä strategisesti tietoturva huomioiden. Kokonaisarkkitehtuuri huomioi liiketoiminnan tarpeet ja luo viitekehyksen sille, kuinka tietotekniset tarpeet ratkaistaan ja kuinka prosesseja, tiedonhallintaa ja järjestelmiä kehitetään tukien liiketoiminnan kehittämistä, varmistamista ja turvaamista.

Ulkoistus­konsultointi

Ulkoistamisen elinkaaren vaiheisiin liittyvät omat haasteensa. Voimme auttaa tunnistamaan ulkoistettavat toiminnot, määrittämään palveluntuottajan ja asiakkaan välisen työnjaon sekä esimerkiksi mitoittamaan oman osaamisen ja resurssitarpeet ulkoistettujen palveluiden hallintaan. Lisäksi voimme auttaa määrittämään vaatimukset hankittaville palveluille ja toteuttamaan palvelun käyttöönoton sekä määrittelemään vaaditut muutokset prosesseihin ja tietojärjestelmiin.

Offshore-ulkoistus­konsultointi

Erityisosaamisalueenamme on Offshore-ulkoistuksen tuntemus ja vaatimukset menestykselliselle Offshore-ulkoistukselle – huomioiden niin kulttuurilliset kuin ammattitaidolliset tekijät, jotka vaikuttavat oleellisesti yhteistyökumppanin ja sen sijainnin valintaan.

Light Project Audit

Light Project Audit on kehittämämme työkalu erilaisten hankkeiden ja projektien auditointiin. Sillä voidaan kartoittaa ja selvittää esimerkiksi projektien haasteet ja vaikeudet. Kerätyn datan perusteella tuotamme analyysin ja tarvittaessa annamme suosituksia korjaavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Saamaa työkalua voidaan käyttää myös projektin suunnitteluvaiheessa eräänlaisena tarkistuslistana ja ”project assurance” työkaluna.

Petri Heininen

Petri Heininen

Toimitusjohtaja
Liikkeenjohdon konsultti, LJK

petri.heininen@crecco.fi
+358 409 033 130

Copyright © 2024 Crecco Oy