Light Project Audit

Den egenutvecklade och erkända checklistan för auditering och revidering av projekt (”Project Audit and Review Checklist”) möjliggör en självständig revidering och granskning av dokumentation och aktiviteter i syfte att bedöma systemkontrollernas lämplighet, att säkerställa att etablerade riktlinjer och operationella procedurer följs och att rekommendera nödvändiga förändringar angående kontroller, riktlinjer eller procedurer.

Outsourcing and Offshoring (utlokalisering)

Hjälper kunder att lägga ut interna affärsprocesser till en utomstående organisation och möjliggör även en flytt av tjänsternas produktionsplacering till lågkostnadsländer. I dessa tjänster inkluderas vanligtvis administrativa tjänster, såsom ekonomi och redovisning, HR och juridik; call center; marknadsförings- och försäljningstjänster; IT-infrastruktur; applikationsutveckling och experttjänster, inklusive teknisk support, produktdesign, forskning och utveckling, samt analyser.
Vi är specialiserade på att stöda kunderna inom utlokaliseringen av entreprenaden.

Affärs- och IT-konsultation

Kundserviceinriktad konsultation erbjuder lösningar på problem som ditt företag kan erfara angående IT, gällande verksamheten och projektledning.